​​Diagnoza torbieli jądra za pomocą USG – wytyczne i interpretacja wyników

USG jąder pozwala na ocenę nie tylko samych jąder, ale także, najądrzy i pozostałej części moszny. Jest bezpieczne, bezbolesne, szeroko dostępne i trwa tylko kilkanaście minut. Dzięki niemu można wykryć wiele chorób m.in. guzy, żylaki powrózka nasiennego, a także wodniaki i skręty jądra. Ultrasonografia przydaje się także podczas diagnostyki i różnicowania torbieli jądra. Kiedy warto wykonać USG i jak interpretować jego wyniki?

Wskazania do USG jąder

Lekarz może zalecić USG jąder, gdy podejrzewa: torbiele, guzki, przepuklinę, żylaki powrózka nasiennego lub jakikolwiek inne patologie, które mogą zostać uwidocznione w tej metodzie obrazowania. Wskazaniem do ultrasonografii są również: ból, opuchlizna lub uraz jądra. Badanie jest także przydatne w diagnostyce niepłodności, ponieważ umożliwia ocenę dróg wyprowadzających nasienie.

Jak się przygotować do USG jąder?

Kolejną zaletą USG jest brak konieczności specjalnego przygotowania. Przed badaniem pacjent nie musi być na czczo ani wykonywać depilacji. Warto założyć luźne i wygodne ubrania. Podczas wyboru stroju należy mieć na uwadze, że może zostać ubrudzony żelem nanoszonym na głowice aparatu w celu skuteczngo przenoszenia ultradźwięków i zapewnienia powstanie dobrej jakości obrazu.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania USG jest otwarta rana w miejscu, które ma zostać zbadane.

Czym jest torbiel jądra?

Torbiel nasienna cechuje się obecnością zbiornika w najądrzach wypełnionego płynem, którego składowe to: wydzielina najądrzy i plemniki. Opisywana patologia rozwija się na skutek zablokowania odpływu nasienia, czego konsekwencją jest utrudniony przepływ plemników przez najądrza. Sperma, nie mogąc znaleźć ujścia, pozostaje w przewodzikach, co niesie za sobą ich powiększenie, doprowadzając ostatecznie do rozwoju torbieli.

Torbiel jądra a USG

Rozpoznanie torbieli możliwe jest dzięki badaniu fizykalnemu oraz USG.

USG jądra potwierdza lub wyklucza rozpoznanie. Jeśli badanie nie jest rozstrzygające, specjalista może zlecić rezonans magnetyczny.

USG jąder – interpretacja wyników

Interpretacja wyników leży po stronie lekarza. Po wykonanym badaniu przygotowywany jest opis zawierający informację na temat wielkości i objętości obu jąder, a także ich położenia i unaczynienia. Jakiekolwiek niepokojące odchylenia od normy są odnotowywane, a pacjent kierowany jest na leczenie. Określone schorzenia dają inny obraz, np.:

  • torbiel – charakteryzuje się występowaniem zaokrąglonych obszarów o gładkich ścianach;

  • zmiany zapalne jądra lub najądrzy – są zwykle powiększone, a ściany moszny lub osłonki jądra pogrubione;

  • na skręt jądra wskazuje – brak przepływu w tętnicach miąższu jądra;

  • w przypadku urazu – osłonki jądra są zwykle przerwane, przy czym obraz jest niejednorodny.