Czym jest raport BIK?

Czym jest raport BIK?

Dla wielu osób raport BIK kojarzy się bardzo negatywnie, a informacja o możliwości dokonania wpisu na nasze nazwiska kojarzy się nam z problemami. Czy słusznie? Warto podkreślić, że BIK zbiera o nas również pozytywne informacje, które w przyszłości mogą nam ułatwić zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Kolejną dobrą informacją jest możliwość skorzystania z usługi, jaką jest alert BIK, która informuje nas o próbie wyłudzenia kredytu na nasze dane.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) powstało w roku 1997, zostało utworzone przez Związek Banków Polskich oraz przez banki w celu gromadzenia i przechowywania informacji o historiach kredytowych, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Aktualnie Biuro Informacji Kredytowej działa jako Grupa BIK i obejmuje Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Instytucja ta została powołana do przechowywania informacji na temat zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych, jak i właścicieli firm. BIK został powołany na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Biuro gromadzi zatem powiadomienia z różnych instytucji finansowych w tym od banków i instytucji pozabankowych o sposobie spłaty zobowiązań kredytowych ich klientów. Informacje te mogą być przekazywane wyłącznie przez banki, SKOK-i i pozabankowe firmy pożyczkowe. Wszystkie dane dotyczące klientów są porządkowane i zbierane w historię kredytową, którą udostępniania się instytucjom z sektora finansowego.

O kim BIK gromadzi informacje?

BIK przechowuje dane o dwóch rodzajach klientów – są nimi osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Biuro gromadzi dane o historii kredytowej tych klientów, którzy korzystali z banków i instytucji pozabankowych, ma więc dostęp do całego rynku kredytowego w Polsce. BIK zbiera wszystkie informacje w tym pozytywne, jak i negatywne. Przez pozytywne mamy na myśli zobowiązania finansowe spłacone o czasie, natomiast negatywne – to kredyty i pożyczki niespłacone bądź opóźnione w spłacie.

Czym jest raport BIK?

Jak już pisaliśmy, Biuro Informacji Kredytowej przechowuje informacje na temat wszystkich naszych aktualnie spłacanych kredytach oraz tych, które spłaciliśmy. Jest to tzw. historia kredytowa, gromadzona, w celu oszacowania ryzyka związanego z udzieleniem np. kolejnego kredytu gotówkowego. Z tych danych korzystają nie tylko banki, ale również firmy z sektora ubezpieczeniowego, leasingowego czy telekomunikacyjnego. Jest to kopalnia wiedzy na temat naszej historii kredytowej, potwierdzająca naszą wiarygodność kredytową.

Jakie informacje zawiera raport BIK?

W raporcie BIK znajdziemy:

  • historię zobowiązań kredytowych i finansowych (zakupów na raty, debetach na rachunkach rozliczeniowo-oszczędnościowych, kartach kredytowych, kredytach i zaciągniętych pożyczkach),
  • wskaźnik BIK sytuacji płatniczej danego konsumenta bądź przedsiębiorcy,
  • scoring, czyli ocenę punktową BIK. Scoring jest opracowaną formułą matematyczną, która pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko wiążące się z przyznaniem kredytu lub pożyczki. Im wyższy scoring, tym większe jest prawdopodobieństwo, że otrzymamy wsparcie finansowe i spłacimy wszystkie swoje zobowiązania finansowe w terminie.

Jak i skąd pobrać raport BIK ?

Pobranie raportu BIK jest proste i szybkie. Wystarczy wejść na stronę internetową Biura Informacji Kredytowej i założyć konto. Pobranie raportu przez stronę BIK jest płatne. Koszt pojedynczego pobrania raportu wynosi 39 zł, a pakietu 12 raportów wraz z usługami dodatkowymi 99 zł za cały rok kalendarzowy.