Jakie są rodzaje żurawi budowlanych?

Rodzaje żurawi budowlanych

Żuraw budowlany to jedno z podstawowych i największych urządzeń dźwignicowych wykorzystywanych w budownictwie. Ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć realizację robót budowlanych. Służy do przemieszczania materiałów o dużym ciężarze, przesuwania, ładowania lub wyładowywania surowca czy ładunku.

Żurawie budowlane mogą być klasyfikowane pod względem parametrów, typu czy budowy. Najpopularniejszą z klasyfikacji jest podział ze względu na mobilność konstrukcji. Zalicza się do niego żurawie stacjonarne, czyli wieżowe i żurawie samojezdne – kołowe. Każdy z typów dźwigów łączą jednak wspólne elementy – kolumna i wysięgnik, na końcu którego zamontowany jest cięgnik.

Rodzaje żurawi budowlanych

Żurawie samojezdne (kołowe) mogą przemieszczać się zarówno po placu budowy, jak i po drogach publicznych. Ich oczywistą zaletą jest mobilność, co wiąże się z brakiem kosztów związanych z ponownym rozkładaniem i składaniem dźwigu. Żurawie samojezdne są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala dopasować urządzenie do powierzchni i wielkości miejsca, na którym mają zostać wykorzystane. Do wad żurawi kołowych zalicza się natomiast ograniczony zasięg (dźwigi z większą dalekosiężnością są dużo droższe w wynajmie), a także konieczność wytyczenia specjalnych tras technologicznych na planie budowy oraz wyższa cena użytkowania.

Żurawnie stacjonarne (wieżowe) doskonale sprawdzają się na większych placach budowy. Ich minusem jest brak możliwości przemieszczenia się, co wiąże się z każdorazowym montażem i demontażem urządzenia na nowo. Jednak ich użytkowanie jest znacznie tańsze niż w przypadku żurawi samojezdnych i mają bardzo duży zasięg. Nie ma też konieczności wytypowania dla nich dróg technologicznych.

Oprócz podstawowego podziału ze względu na mobilność konstrukcji można wyróżnić także klasyfikację żurawi budowlanych ze względu na miejsce obrotu (górno- i dolnoobrotowe, w których obrotowi podlega tylko wysięgnik z kabiną lub cała konstrukcja), typ wysięgnika (wychylny lub wodzakowy) oraz sposób montażu (samomontujące i przy użyciu innego dźwigu pomocniczego).

Do mniej popularnych żurawi, klasyfikowanych pod kątem mobilności jest żuraw przenośny (przeładunkowy, montowany najczęściej na samochodach ciężarowych), pokładowy (wykorzystywany do prac przeładunkowych na statku) i samochodowy. Oprócz nich występują także żurawie o specjalnym zastosowaniu, w których można wyróżnić żuraw bramowy, stoczniowy (wykorzystywany w stoczniach do budowy statków), portowy (do załadunku i rozładunku statków), pływający i warsztatowy.

Jak widać, wybór żurawi budowlanych dostępnych na rynku jest bardzo szeroki. Nie jest on jednak łatwym wyborem. Przed zdecydowaniem się na zakup lub wynajem urządzenia należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak powierzchnia placu budowy czy innego miejsca, w którym dźwig miałby zostać wykorzystany, warunki na nim panujące, bezpieczeństwo, możliwość wytyczenia tras technologicznych, a także kwestie finansowe. W razie trudności warto skorzystać z pomocy fachowca.